fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น (Metal Bracket Orthodontic) คืออะไร ?

การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น ก็คือ การจัดฟันที่เราเห็นแบรกเกตยึดติดกับลวดด้วยยางสีสวยๆนั่นเอง นับเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือที่ทำจากโลหะที่มีคุณภาพ ติดด้านนอกของผิวฟันด้านหน้า และมีการเปลี่ยนยางทุกเดือน เนื่องจากยางจะเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้จัดฟันทั่วไป เนื่องจากยางนั้นสามารถเปลี่ยนสีได้ และปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือ ทำให้มีขนาดเล็กลงและมีความหลากหลายของสียางมากขึ้นอีกด้วย ทำให้เราสามารถพบเห็นการจัดฟันแบบนี้ได้ ในกลุ่มคนไข้ทั่วไปที่ต้องการสีสันของยาง และไม่มีปัญหาในการที่คนอื่นสามารถมองเห็นการจัดฟันของตนเอง

ข้อดี

เครื่องมือทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ ผิวเรียบ มันวาว ทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยากกว่า และการติดวัสดุด้านนอกของฟันทำให้การดูแลรักษาความสะอาดง่ายและสะดวกมากขึ้น ทั้งยังสามารถสนุกกับการเลือกสีสันต่างๆของยางได้อีกด้วย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของการจัดฟันแบบชนิดนี้ ราคาไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับแบบอื่น ทำให้เป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการจัดฟันทั่วไป

ข้อควรระวัง

ควรดูแลเครื่องมือตามคำแนะนำ และพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพื่อผลสำเร็จของการรักษา หากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือภายในช่องปากให้เข้าพบหรือปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อรักษาอาการผิดปกติเหล่านั้น

วิธีการรักษา

ใช้หลักการการจัดฟันโดยอาศัยแรงยึดดึงทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่กำหนด โดยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของการจัดฟัน ผู้ป่วยจะไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ ดังนั้นจึงต้องมาพบแพทย์เป็นประจำ ตามกำหนดเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องมือ

ระยะเวลาในการรักษา

โดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้

ผู้ที่เหมาะกับการรักษานี้

การจัดฟันด้านนอกสามารถจัดได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล และการพิจารณาจากทันตแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามก่อนการจัดฟัน ควรปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม