fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

การอุดฟัน

การอุดฟัน

           การอุดฟัน คือ วิธีการรักษาฟันผุที่เนื้อฟันถูกทำลายไป ให้กลับมารูปทรงเดิมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาดโพรงฟัน จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป การอุดฟันสามารถช่วยป้องกันการผุเพิ่ม ด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้ วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันมีหลายชนิด ได้แก่ ทอง  คอมโพสิตเรซิน (การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน) และอมัลกัม (วัสดุอุดฟันทำจากโลหะปรอท เงิน ทองแดง และสังกะสี) วัสดุที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการผุ การแพ้วัสดุบางชนิดของผู้ป่วยแต่ละคน บริเวณที่ต้องการอุดฟัน และราคา ซึ่งวัสดุอุดฟันที่นิยมในปัจจุบันนี้ ได้แก่

การอุดฟันด้วยอมัลกัม (สีเงิน) 

เป็นการอุดฟันที่ค่อนข้างแข็งแรงคงทนและราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัสดุนี้มีสีเข้ม จึงมองเห็นได้เด่นชัดกว่าคอมโพสิต มักไม่นิยมใช้กับบริเวณที่เห็นได้ง่าย เช่นฟันหน้า

การอุดฟันคอมโพสิตเรซิน (สีเหมือนฟัน)

เป็นวัสดุที่สีเหมือนกับฟันธรรมชาติ จึงมักถูกเลือกใช้ในบริเวณที่ต้องการความสวยงาม วัสดุคอมโพสิตนี้อาจจะไม่สามารถใช้อุดฟันในบริเวณที่กว้างมากๆได้ เนื่องจากมีการหักและเสื่อมได้เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ยังเกิดเป็นคราบจากชา กาแฟ หรือคราบอาหารได้ และไม่คงทนเท่ากับอมัลกัม ถ้าฟันผุหรือฟันแตกหักได้ทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของฟัน การครอบฟันอาจมีความจำเป็นการผุที่ลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟันแล้ว สามารถรักษาได้ 2 วิธี คือ การรักษารากฟัน (กำจัดเส้นประสาทที่ถูกทำลาย) หรือ การปิดเนื้อเยื่อโพรงฟัน (รักษาเส้นประสาทที่ยังดีอยู่) ก่อนจะทำการครอบฟันต่อไป

ที่มา http://www.colgate.co.th/

 

1. อมัลกัมเงิน

2. การอุดฟันด้วยทอง

3. การอุดฟันสีธรรมชาติ (คอมโพสิต)

 
 

อัตราการขูดหินปูน

฿600-2,000/ซี่

  • ตรวจฟันและวางแผนการรักษา ฟรี!
  • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน