fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

การถอนฟัน

การถอนฟัน

การถอนฟัน เป็นการเอาตัวฟันและรากฟันออกมาในกรณี ดังนี้

1.มีฟันผุอย่างรุนแรง ไม่สามารถบูรณะได้

2.เป็นโรคปริทันต์ (โรคเกี่ยวกับเหงือก)

3.ฟันที่อาจแตกจนไม่สามารถรักษาได้

4.ฟันที่จำเป็นต้องถอนเพราะมีการขึ้นที่ผิดตำแหน่ง เช่นฟันคุด ฟันฝัง

5.ฟันที่ต้องถอนเนื่องจากการจัดฟัน

 

การถอนฟัน โดยทั่วไปสามารถทำได้ง่าย ภายใต้การฉีดยาชาในช่องปาก หลังจากการถอนฟันแล้ว เหงือกจะขึ้นคลุมบริเวณที่ถอนออกไป

ผู้ป่วยสามารถทดแทนฟันในตำแหน่งที่ถอนไปด้วยการทำสะพานฟัน การทำรากเทียม หรือ ฟันปลอมถอดได้เพื่อป้องกันฟันล้มในอนาคต

อัตราการถอนฟัน

฿600-800/ซี่

  • ตรวจฟันและวางแผนการรักษา ฟรี!