fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ฟอกฟันขาว

ฟอกฟันขาว

การฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว เป็นการทำให้ฟันที่เปลี่ยนสีไปกลับมาขาวขึ้นเหมือนฟันธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสีฟันนี้ อาจเกิดขึ้นจากการทานยา สารเคมีหรือแม้แต่ลักษณะของอาหารและเครื่องดื่มที่ทาน

การฟอกสีฟันนี้ ผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือทำที่คลินิกโดยทันตแพทย์ ผลการรักษาจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทันตแพทย์จึงไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าฟันที่ฟอกจะขาวขึ้นเท่าไรในผู้ป่วยแต่ละคน 

ผลที่ได้รับในการฟอกสีฟัน
– การฟอกสีฟันที่คลินิกสามารถเปลี่ยนสีฟันให้ขาวขึ้นหลังจากทำการรักษาเสร็จ

– ไม่จำเป็นต้องมีการใส่ถาดฟอกสีฟันในตอนกลางคืน

– ทันตแพทย์จะต้องมีการตรวจฟันก่อนการที่จะทำการฟอกสีฟันเสมอ

ข้อควรระวังในการฟอกสีฟัน

ฟันที่มีวัสดุคอมโพสิทหรือพอร์ชเลนอยู่ : การฟอกสีฟันจะทำการเปลี่ยนสีฟันได้เฉพาะกับฟันธรรมชาติเท่านั้น ฟันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของฟันด้วยวัสดุเทียมต่างๆ เช่น การอุดฟัน,ทำครอบฟัน หรือการเคลือบผิวหน้าฟันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีด้วยการฟอกสีฟันได้ ยกเว้นจะทำการเปลี่ยนงานชนิดนั้นใหม่

เสียวฟันง่าย : ปกติการทำการรักษาชนิดนี้อาจเกิดอาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟันอยู่แล้วใน บางครั้งผู้ที่เกิดอาการเสียวฟันง่าย อาจต้องหลีกเลี่ยงการฟอกสีฟัน

ฟันที่มีสีเทา หรือ ทานยาปฏิชีวนะมานาน : ผู้ที่มีฟันสีเทา (ซึ่งอาจเกิดจากการทานยา) จะยากต่อการฟอกสีให้ขาวขึ้น ดังนั้น การฟอกสีฟันในฟันประเภทนี้อาจจะต้องทำหลายครั้งและใช้เวลานานที่จะทำให้ขาวขึ้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการมีฟันสีผิดปกติ

ฟันเนื่องจากโรคเหงือก : ผลในการทำการฟอกสีฟันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะสีฟันเบื้องต้นและความไวในการปรับสภาพของสีฟันในแต่ละบุคคล ไม่สามารถรับรองผลการรักษาได้ว่าฟันที่ได้รับการฟอกจะมีสีขาวตามที่ผู้รับบริการต้องการ

อัตราการฟอกฟันขาว

฿6,500-12,000/ครั้ง

  • ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom
  • ที่คลินิก 12,000 บาท
  • ที่บ้าน 6,500 บาท