fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้

           การทำฟันปลอมชนิดถอดได้ เป็นการทดแทนที่ฟันที่หายไปประเภทหนึ่ง สามารถทำฐานฟันปลอมได้จากทั้งอะคริลิกและโลหะ มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้แทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้น จะทำเพื่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย ส่วนฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่ เป็นการใส่ฟันทดแทนฟันที่หายไปบางตำแหน่ง เพื่อช่วยกันไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเอียงเข้าหาช่องว่าง

ผลที่ได้รับจากการทำฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้ในปัจจุบันจะดูเป็นธรรมชาติและใส่ได้พอดีมากขึ้น สามารถทำได้ทั้งชิ้นเพื่อช่วยให้ใช้งานได้ดี สามารถรับประทานอาหารและพูดคุยได้ดี และมีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้น

ประเภทของฟันปลอม

ฟันปลอมถอดได้:เป็นการเติมฟันบางซี่ที่หายไปลงบนชิ้นงาน โดยอาจจะมีตัวล็อคเป็นโลหะเกาะที่ตัวฟัน ฟันปลอมแบบนี้แบ่งออกได้เป็น ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคลิลิก (ทำจากวัสดุพลาสติก) และ ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ (มีส่วนที่ใช้ยึดฟันเป็นแบบโลหะเพื่อความแข็งแรง)

ฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้น : เป็นการทำฟันปลอมทั้งชิ้นโดยที่ชิ้นงานจะต้องยึดกับเหงือกได้เป็นอย่างดี ฟันปลอมแบบนี้จะนิยมทำด้วยอะคลิลิกหรือพลาสติก อาจมีการเติมชิ้นส่วนโลหะที่บริเวณกรอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

การทำฟันปลอมบนรากเทียม

จะมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งชิ้น แต่ต่างกันตรงที่ฟันปลอมถอดได้ชนิดนี้จะทำเพื่อยึดติดกับรากเทียมแทนเหงือกของผู้ป่วย ทำให้มีความแข็งแรง,ไม่หลุดง่าย,ใช้งานได้ดี เนื่องจากมีรากเทียมเป็นตัวช่วยยึด และยังสามารถทำฟันปลอมให้เล็กลง ทำให้สวมใส่สบายและพูดชัดเจนขึ้น

อัตราการทำฟันปลอม

฿3,000-10,000/คอร์ส

  • ฟันปลอมฐานพลาสติก 3,000+
  • ฟันปลอมฐานโลหะ 8,000+
  • ฟันปลอมทั้งปาก/1ชิ้น 8,000-10,000 บาท