fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

รากเทียม

รากเทียม

          รากฟันเทียม คือ รากฟันใหม่ที่ทดแทนรากฟันที่สูญเสียไป สามารถสร้างตัวฟันบนรากฟันเทียมได้หลายแบบ เช่น ครอบฟันแบบติดแน่น หรือถอดได้แล้วแต่กรณี รากฟันเทียม จะทำขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมที่มีการยึดติดกับกระดูกได้ดี ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดแทน และใช้งานได้เหมือนรากฟันธรรมชาติ http://www.watchfreesocceronline.com/

การทำรากเทียมโดยทั่วไปจะมี 3 แบบ

1) รากเทียมแบบทันทีในวันที่ถอนฟันไป ซึ่งจะทำโดยการถอนฟันแล้วใส่รากเทียมทดแทนกลับไปในวันนั้นเลย พร้อมทำครอบฟันชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

2) รากฟันเทียมพร้อมกับตัวฟันทันที กรณีสูญเสียฟันไปก่อนหน้าโดยอาจจะทำการใส่ครอบฟันชั่วคราว หรือครอบฟันถาวรให้ไปพร้อมกับการทำรากเทียม จะพิจารณาทำแล้วแต่กรณีที่เหมาะสม https://www.iwatchs.es/

3) การทำรากเทียมด้วยวิธีทั่วไป คือจะแบ่งการรักษาเป็น 2 ครั้ง ในครั้งแรกจะทำการใส่รากฟันเทียมไปในกระดูกรองรับรากเทียม แล้วรอให้รากฟันเทียมนั้นยึดติดกับกระดูกเสียก่อน ซึ่งต้องรอระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ ( ขึ้นอยู่กับระบบรากเทียมที่ใช้ และความสมบูรณ์ของกระดูกคนไข้เอง ) และหลังจากนั้น ก็จะกลับมาทำในส่วนของการใส่ฟันบนรากฟันเทียม http://www.buywatcheswiss.com/

          การทำรากฟันเทียมใน 2 แบบแรกนั้นจะพิจารณาจากมวลกระดูกเป็นหลักซึ่งจะไม่สามารถทำได้กับทุกคน การเอ็กซเรย์ทั้งแบบธรรมดา และแบบ CTScan 3 มิติจะเป็นส่วนสำคัญมาก ในการช่วยทันตแพทย์พิจารณาและตัดสินใจทำรากฟันเทียมในแต่ละประเภท

1. การทำรากฟันเทียม แบบซี่เดียว เป็นการทำรากเทียมที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไปในแต่ละซี่ replica de relogios

2. การทำรากเทียมแบบหลายตัว เป็นการทำที่มีรากเทียมอย่างน้อย 2 ตัว เพื่อยึดติดกับสะพานฟัน ในกรณีที่ฟันหายหลายซี่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน

3. การทำรากเทียมทั้งปาก เป็นการทำรากเทียมเพื่อทดแทนบริเวณที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย ซึ่งสามารถแยกออกเป็นแบบต่างๆได้ดั้งนี้

– การทำรากฟันเทียมทั้งปากพร้อมด้วยสะพานฟัน จะเป็นการทำรากฟันเทียมมากกว่า 2 ตัวเพื่อช่วยยึดสะพานฟัน ทดแทนบริเวณที่ไม่มีฟันเลย – การทำรากเทียม พร้อมกับฟันปลอมถอดได้ จะเป็นการทำฟันปลอมถอดได้แบบปกติ โดยใช้รากเทียม 2-6 ตัว แทนรากฟันในการยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันปลอม dobre repliki

          All-On-4 และ All-On-6 เป็นการรักษาประเภทใหม่ที่ต้องมีมวลกระดูกในการรองรับรากเทียมได้เป็นอย่าง เนื่องจากการทำรากเทียมแบบนี้จะมีการใส่ฟันปลอมเป็นชิ้น แล้วยึดติดกับรากเทียมไปทันที 

ผลจากการทำรากฟันเทียม

– ใช้งานได้ดีกว่าการทำเฉพาะสะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้

– ไม่ต้องกรอฟันเพื่อใช้ยึดสะพานฟัน

– การทานอาหารง่ายขึ้น ระบบการบดเคี้ยวดีขึ้น

– การพูดคุยจะฟังง่ายขึ้นกว่าการทำฟันปลอมแบบถอดได้

– ช่วยไม่ให้สูญเสียเนื้อฟันและกระดูกรองรับเพิ่มขึ้น .

– ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง

– ไม่มีการหลุด ลื่น ในที่สาธารณะเหมือนกับการทำฟันปลอมถอดได้

อัตราการทำรากเทียม

฿30,000-50,000/ซี่

  • ตรวจฟันและวางแผนการรักษา ฟรี!