fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ครอบฟัน

ครอบฟัน

          การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงานโลหะ เซรามิกหรือ พอร์ซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันธรรมชาติทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ replicas de relojes

          การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใช้งาน https://www.inwatchesreplica.com/

ประเภทของการครอบฟัน

การครอบฟันอาจจะทำจากวัสดุพอร์ซเลน, โลหะผสม หรืออาจจะทำจากวัสดุ 2 ชนิดผสมกันก็ได้ ซึ่งการใช้วัสดุทั้ง 2 แบบในฟันซี่เดียวกัน จะเป็นการใช้พอร์ซเลนคลุมบริเวณด้านนอกของโลหะผสม เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงไปพร้อมๆกัน ซึ่งยังแยกออกได้เป็นหลายชนิด ดังนี้ relojes replicas

การครอบฟันโลหะผสมด้วยพอร์ซเลน หรือเซรามิกทั้งชิ้น

– การครอบฟันโลหะผสมทอง 2% ด้วยพอร์ซเลน  

– การครอบฟันโลหะผสมทอง 50% ด้วยพอร์ซเลน 

– การครอบฟันโลหะผสมทอง 85% ด้วยพอร์ซเลน www.ReplicasCheapWatches.com

ส่วนการครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้นจะมีสีฟันที่สวยงามกว่าเนื่องจากจะเป็นวิธีการครอบฟันที่ไม่มีโลหะผสมอยู่เลย ซึ่งแยกออกเป็นระบบการทำครอบฟันได้ ดังนี้

– การทำครอบฟันเซรามิกแบบ 3M Lava 

– การทำครอบฟันเซรามิกแบบ Cercon, Procera

– การทำครอบฟันเซรามิกแบบ IPS Empress & E-max 

ผลที่ได้รับจากการครอบฟัน

– ช่วยบูรณะฟันที่แตก หัก หรือฟันที่รูปร่างผิดปกติ 

– ช่วยแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ 

– ช่วยให้ฟันที่รักษารากฟันไปมีความแข็งแรงขึ้น www.expresssgiftz.com

– ครอบฟันบนรากเทียมช่วยให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น 

– ครอบฟันสามารถทำเชื่อมติดกันเป็นสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่หายไป และช่วยให้การสบฟันดีขึ้น ป้องกันฟันล้ม

ขั้นตอนการรักษาด้วยการครอบฟัน 

– ก่อนการรักษาจะมีการตรวจสุขภาพฟันเพื่อประเมินก่อนการรักษา และเลือกชนิดของครอบฟันที่เหมาะสม กับผู้ป่วยแต่ละท่าน

– การเตรียมฟัน จะทำการกรอฟันบางส่วนออก จากนั้นก็จะมีการพิมพ์ฟันเพื่อส่งแลป แล้วทำครอบฟันชั่วคราวให้ใส่ระหว่างรองานจากแลปทันตกรรม

– ทันตแพทย์รับงานกลับมาจากแลป แล้วทำการยึดติดครอบฟันลงบนตัวฟันด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษ .

– แนะนำการดูแลรักษาหลังจากการใส่ฟัน ควรดูแลรักษาความสะอาด แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธีตามคำแนะนำจากทันตแพทย์ และมารับการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

อัตราการครอบฟัน

฿8,000-15,000/ซี่

  • ครอบฟันโลหะ 8,000 บาท
  • ครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง 9,000-18,000 บาท
  • ครอบฟันเซรามิคล้วน 12,000-17,000 บาท
  • ครอบฟันบนรากเทียม 10,000-15,000 บาท