fbpx
9/2-3 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

การจัดฟันแบบเหล็ก

การจัดฟันแบบเหล็ก

 การจัดฟันแบบเหล็ก เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันโลหะ (Bracket) ซึ่งติดแน่นบนตัวฟันตลอดการรักษา เป็นที่นิยมมากเนื่องจากสามารถจัดฟันได้รวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆ มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย และราคาไม่แพง โดยเครื่องมือจัดฟันโลหะติดแน่นนี้ จะยึดติดกับลวดจัดฟันด้วยยาง ผู้ป่วยสามารถเลือกสียางได้ตามความต้องการ.

คุณประโยชน์ของการจัดฟันแบบโลหะติดแน่น

• สามารถจัดฟันได้รวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆ เนื่องจากเครื่องมือติดอยู่บนตัวฟันตลอดเวลา จึงออกแรงอย่างสม่ำเสมอ

• ลดปัญหาความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยที่มักพบในการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบถอดได้

• สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย ราคาไมแพง.

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาการจัดฟัน

• การตรวจและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ

• การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

• การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์จัดฟัน

• ขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟัน.

• การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์จัดฟัน

• การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน

• ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว.

• ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้

• การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญ ควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆในช่องปาก เช่น การเกิดฟันผุ

1.ปรึกษาจัดฟัน

ปรึกษาจัดฟันฟรี
ค่าใช้จ่ายครั้งแรก
พิมพ์ปาก+Xray2,000 บาท

2.เตรียมช่องปาก

– อุดฟันเริ่มต้นซี่ละ 500 บาท
– ขูดหินปูนเริ่มต้นที่ 800 บาท
– ถอนฟันเริ่มต้นซี่ละ 600 บาท
– ผ่าฟันคุดเริ่มต้นซี่ละ1,500-3,500 บาท

3.ขั้นตอนการติดเครื่องมือ

สามารถเลือกได้ 2

แบบแบบที่ 1
เดือนละ 5,000×4 เดือน
หลังจากนั้นผ่อนจ่ายค่าปรับอุปกรณ์ เดือนละ 1,000 บาทจนครบ

แบบที่ 2
เดือนละ 4,000×5 เดือน
หลังจากนั้นผ่อนจ่าย
ค่าปรับอุปกรณ์
เดือนละ 1,000 บาท จนครบ

4.รีเทนเนอร์

ชิ้นละ 2500 บาท

อัตราการจัดฟัน

฿35,000-50,000/คอร์ส

  • ตรวจฟันและวางแผนการรักษา ฟรี!